nieuwoverzicht

Vanuit het Bestuur6 juni 2021

Korfballen
Goed nieuws! Op de valreep voor de zomervakantie spelen de jeugdleden drie wedstrijden tegen andere verenigingen.

Na maanden van trainen en wedstrijdjes binnen de club heeft het KNKV besloten dat er een korte, regionale competitie start in juni. De coronamaatregelen laten dit nu toe. Als c.k.c. Maassluis zijn we daar heel blij mee. We hebben dan ook besloten hieraan mee te doen met de nieuwe teams. Er worden poules van vier teams gemaakt die een halve competitie spelen op zaterdag 12, 19 en 26 juni. Dit zijn wedstrijden bij c.k.c. Maassluis of uit bij een andere vereniging in de regio.

De KNKV is momenteel druk bezig met het organiseren hiervan. Houd deze zaterdagen vrij!

Bestuursvergadering mei 2021
In de reguliere bestuursvergadering van 31 mei jongstleden stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

 1. Overleg zaalhuur
 2. Voortgang verbouwing
 3. Obligatielening
 4. Stand van zaken hufterproof palen
 5. Donatie voedselbank met dank aan Glazen Huis 2021
 6. Bestuur meets commissies
 7. Nieuwe opzet bestuur
 8. Opzet TC (korfbalzaken) seizoen 2021-2022
 9. Voorstel leercoach in de sport
 10. Kantine en terras openstelling
 1. Overleg zaalhuur
  Femke van der Gaag en Martijn van der Wees zijn in overleg gegaan met andere verenigingen (basketbal, volleybal, hockey) uit Maassluis. Doelstelling: de verdeling van de zaaluren onder de loep nemen.

  Belangrijkste uitkomsten:
  – Een alternatief kan zijn een Blaashal. De aanwezige verenigingen vinden een dergelijke oplossing interessant om te onderzoeken.
  – In de Olympiahal komt op dinsdagavond een uur vrij van 21.00-22.00 uur. Wij hebben aangegeven dit uur te willen huren. 
 2. Voortgang verbouwing
  Het financiële plaatje is bijna compleet. Het wachten is nog op enkele stukken, waarna het geheel naar het Fonds Schiedam Vlaardingen kan gaan. De subsidieaanvraag bij de gemeente is reeds ingediend. Het streven is eind augustus het financiële plaatje compleet te hebben. Dat lijkt mogelijk te ambitieus met de zomervakantie ertussen. Als bestuur houden wij rekening met een extra ALV voor het passeren van de verbouwing begin 2022.
 3. Obligatielening
  Om de verbouwing te kunnen financieren hebben wij de steun nodig van onze leden in de vorm van obligatieleningen. Voordat bij de leden geïnventariseerd kan worden of er bereidheid is hiertoe, moet er eerst een keuze worden gemaakt voor de wijze waarop het proces van de obligatieleningen gemanaged gaat worden. Dorine (penningmeester) heeft twee opties gepresenteerd. De bestuursleden gaan zich hierin verder verdiepen om een gedegen keuze te kunnen maken.
 4. Hufterproof palen
  Een lang gekoesterde wens gaat met dank aan het Glazen Huis 2021 in vervulling. Er komen vier vaste palen op ons terrein te staan, waar iedereen een balletje kan schieten. Het gaat om twee middelhoge en twee hoge palen. De palen zijn hufterproof en worden verankerd in de grond met beton. De komende weken zal er overleg plaatsvinden met verschillende partijen over de plek waar ze naar verwachting deze zomer nog geplaatst gaan worden. 
 5. Donatie voedselbank met dank aan Glazen Huis 2021
  Met dank aan de enorme inspanning van de crew van het Glazen Huis en de trouwe sponsoren kunnen we binnenkort dertig voedselpakketten doneren aan de voedselbank.
 6. Bestuur meets commissies
  Het bestuur heeft veel zin in de bijeenkomst van zaterdag 19 juni 2021. Wij hopen jullie in groten getale te zien. Je kan je inschrijven via onderstaande link:

7. Nieuwe opzet bestuur
Zoals te lezen was in het vorige stuk van het bestuur, hebben wij besloten om het huidige bestuursmodel tegen het licht te houden. Voor de ALV zal het volledige nieuwe bestuursmodel gedeeld worden met de leden.

Belangrijkste uitkomsten:
* Het bestuur zal bestaan uit vijf bestuursleden en een aantal managers.
* De keuze om te gaan voor het woord “manager” is ingegeven door het verschil in interpretatie tussen coördinator en manager. Korfbalvereniging Tempo werkt o.a. met managers en zijn positief over deze keuze.
* Elk bestuurslid krijgt portefeuilles onder zich.
* De vergaderstructuur zal qua opzet hetzelfde blijven als nu.

8. Opzet TC (korfbalzaken) seizoen 2021-2022
Om de werkzaamheden van de TC te optimaliseren en te professionaliseren gaan ze volgend seizoen verder onder een nieuwe naam en volgens een nieuwe structuur.
De commissie zal Korfbalzaken gaan heten en heeft een volledig nieuwe opzet. Binnenkort zal er meer over dit item te lezen zijn via de website.

9. Voorstel leercoach in de sport
Om onze oudste jeugdspelers zich zo breed mogelijk te laten ontwikkelen wordt de mogelijkheid bekeken om een leercoach in de arm te nemen. Denk hierbij aan een externe coach die ondersteunt bij teambuilding en die persoonlijke ontwikkelgesprekken kan houden met spelers. Martijn zal de komende periode het enthousiasme onder de trainers polsen, voordat dit idee verder uitgewerkt gaat worden.

10. Kantine, kleedkamers, douches en terras openstelling
Lang leve de versoepelingen! Vanaf maandag 7 juni 2021 is het weer mogelijk om een versnapering te bestellen in de kantine, om te kleden in de kleedkamers en te douchen. De barcommissie zal er alles aan doen om dit in korte tijd in gang te zetten. De corona(spel)regels zullen ook dit weekend op de website geplaatst worden.


Ik kijk ernaar uit om de jeugd weer op de velden te zien korfballen, op naar een mooi einde van het seizoen!

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit stuk, dan kunt u mij altijd contacten. 


Namens het Bestuur,

Mariëlle van Wingerden
Vice-voorzitter c.k.c. Maassluis

SponsorKliks

Help Maassluis door online te kopen aankopen te doen via SponsorKliks. Weet je niet hoe dit werkt? Klik hier voor meer informatie.

s
Feedback