Algemene informatie

Vervoer uitwedstrijden

Voor het vervoer van junioren, aspiranten, pupillen en welpen naar de uitwedstrijden wordt bij toerbeurt een beroep gedaan op de ouders. De senioren regelen het vervoer in onderling overleg. De chauffeurs worden zo vroeg mogelijk via het speelprogramma op de hoogte gebracht. Voor het vervoer naar competitie wedstrijden krijgt u een reiskostenvergoeding op basis van 0,10 Euro per km.

Naar aanleiding van vragen inzake het vervoer bij uitwedstrijden over het aantal personen in de auto, heeft het bestuur, in overleg met de Technische Commissie, het volgende besloten:
– Wanneer de betreffende auto een bouwjaar heeft van 1990 of later, is het aantal toegestane personen dat meerijdt: één op de passagiersstoel voorin en drie op de achterbank. Daarbij MOET gebruik gemaakt worden van de autogordels.
– Bij een auto met een bouwjaar voor 1990 en voorzien van autogordels voor- en achterin, geldt hetzelfde als hierboven vermeld.
– Wanneer de auto een bouwjaar heeft van voor 1990 en geen autogordels achterin heeft, mag voorin één passagier en achterin maximaal drie personen worden meegenomen.

Dat het bovenstaande consequenties heeft voor de vervoerregelaar mag duidelijk zijn. Toch heeft het bestuur gemeend dit besluit te moeten nemen, gezien de eventuele problemen met de verzekering bij schade en/of letsel. Wanneer van het bovenvermelde wordt afgeweken, zal het bestuur elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid naast zich neer leggen. De bestuurder is en blijft voor dergelijke zaken altijd de verantwoordelijkheid dragen.

Verzekeringen

Bij c.k.c. Maassluis geldt een collectieve ongevallen verzekering die van kracht is bij:
– Deelneming aan wedstrijden, trainingen en vergaderingen, alsmede gezamenlijke excursies van de vereniging.
– Het verblijf in de gebouwen en op de terreinen waar de wedstrijden en/of trainingen plaatsvinden, doch uitsluitend gedurende de voor de wedstrijden en trainingen vastgestelde uren.
– Het rechtstreeks gaan van huis naar wedstrijden en terug, mits dit plaatsvindt binnen de daarvoor benodigde tijdsduur.
Uitgesloten is het vervoer per motorrijwiel of scooter, alsmede het vervoer per vliegtuig.

Vrijwilligersverzekering

Bent u vrijwilliger en/of mantelzorger? Dan bent u automatisch verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

Gang van zaken

De gemeente Maassluis heeft een collectieve verzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Deze is voor alle vrijwilligers in Maassluis. Dus ja, u bent verzekerd als u:

  • vanuit Nederland georganiseerd, onverplicht en onbetaald werk doet
  • vrijwilligerswerk doet in het kader van de gemeentelijke tegenprestatie
  • werk doet voor anderen of de samenleving
  • werk doet met maatschappelijk belang (niet verzekerd: vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers)

Om gebruik te kunnen maken van de verzekering vult u direct na de opgelopen schade het schadeformulier in. U hoeft zich dus niet eerst aan te melden bij het Vrijwilligerssteunpunt om gebruik te kunnen maken van de vrijwilligersverzekering.

Onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Maassluis vallen ook: maatschappelijke stagiairs, mantelzorgers (minimaal 8 uur per week, aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.

De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep en inzittenden van een motorrijtuig dat een vrijwilliger of mantelzorger bestuurt tijdens vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Statuten per 7 oktober 2021

Bij akte d.d. 7 oktober 2021 zijn de statuten gewijzigd van: Korfbalvereniging c.k.c. Maassluis, gevestigd te Maassluis.
In verband hiermee zijn onderstaande stukken te lezen:

1.   Een notarieel afschrift van de statutenwijziging;

2.   uittreksel handelsregister.

SponsorKliks

Help Maassluis door online te kopen aankopen te doen via SponsorKliks. Weet je niet hoe dit werkt? Klik hier voor meer informatie.

s
Feedback