Geschiedenis

De geschiedenis van c.k.c. Maassluis begint in 1930. Op het terrein achter de Koningin Wilhelmina- en Prinses Julianalaan, beter bekend als ’t Zandje, spelen enkele ongeveer vijftienjarige meisjes voor het eerst het korfbalspel. Omdat zij het wel een aardig spel vinden en de spelregels wel willen weten, schrijven ‘de meisjes van de K.W. laan’, zoals ze zich noemen, naar de Bond (CKB). De bond antwoordt hen dat ‘het spel’ samen met jongens gespeeld moet worden en verwijst ze naar ‘de jongelingsvereniging’. En van het één komt het ander. In de vergadering van de jongelingsvereniging van 28 juni 1930 brengt de voorzitter het feit ter tafel en gaat de bal letterlijk en figuurlijk rollen. Een kleine veertien dagen later, op 11 juli 1930 om 8 uur ’s avonds, is de oprichtingsvergadering in het Zeemanshuis.

Al gauw wordt duidelijk dat het ‘Zandje niet voor het spel geschikt is, zodat men het oog laat vallen op een stuk grond op het ‘Stort’, naast de kistenfabriek van Van Toor in de Heldringstraat. Met man en macht wordt het zeer drassige land bespeelbaar gemaakt en wordt er een keet geplaatst. Alles wordt gefinancierd met renteloze leningen. Bekend is dat de keet in elkaar wordt gezet met spijkers waarvan de koppen moeten blijven uitsteken. Dit vanwege het zwervend bestaan van de club en haar behuizing door Maassluis.

De resultaten mogen er vanaf het begin ook zijn. Begonnen in de 4e klasse van Zuid-Holland-zuid speelt c.k.c. Maassluis al na enkele jaren topkorfbal in de 2e klasse. Het tweede speelveld van c.k.c. Maassluis bevindt zich destijds aan het Makayplein op het voormalige voetbalveld van Hollywood.

Is het korfbal gebeuren in 1942 door de oorlog stop gezet, na de oorlog start men de club weer met veel vindingrijkheid op. In die na-oorlogse jaren verhuist de club naar het ‘Stort’ en rond 1950 start c.k.c. Maassluis met een jeugd (aspiranten) A-ploegje. Het ledental groeit gestaag. Ook dan zijn er al (even als voor de oorlog) trainers die enige vergoeding ontvangen en van buitenaf aangetrokken worden.

Eerste voorzitter in 1930 is Herman Zevenhuizen die wordt opgevolgd door Jo Koevoet. Die geeft na vijftien jaar de voorzittershamer door aan Jan Ramondt. Hij lanceert het schoolkorfbal en dat biedt nieuwe mogelijkheden voor de club; c.k.c. Maassluis wordt een echte Maassluise sportclub.

In 1974 verkast c.k.c. Maassluis naar een inmiddels klaar gekomen sportveld in het Wipperspark. Zij het met enige weemoed zegt men het ‘Stort’ met z’n rijke clubverleden en banden met de wijk vaarwel. Op de nieuwe locatie verrijst een fraaie kantine. Die wordt op de laatste dag van 1991 door brand verwoest. Alles op actiegebied wordt uit de kast gehaald met als doel een nieuwe kantine te realiseren. De heer J. Nieman slaat in juni 1992 de eerste paal. Een jaar later wordt het nieuwe onderkomen feestelijk in gebruik genomen.

Dat c.k.c. Maassluis op sportgebied een belangrijke plaats inneemt in Maassluis en in het Waterweggebied blijkt wel uit het feit dat de club in oktober 1997 de promotieprijs van Stichting Maassluis Maritiem krijgt en in december 1997 de Waterweg FM Sportprijs wint. In de loop van de jaren groeit het ledental. Zo heeft c.k.c. Maassluis in 1980 ruim 200 leden. Een aantal generaties korfballers heeft z’n sporen en stempel op de stad Maassluis gezet. c.k.c. Maassluis begint als Gereformeerde vriendenclub en ontwikkelt zich via wijksportclubje naar een middelgrote moderne sportclub met 400 leden, die graag met visie en verve vooruitblikt maar nooit vergeet dankbaar (achter)om te zien.

SponsorKliks

Help Maassluis door online te kopen aankopen te doen via SponsorKliks. Weet je niet hoe dit werkt? Klik hier voor meer informatie.

s
Feedback