Belangrijk! Stem over verbouwing clubhuis. Bekijk

nieuwsoverzicht

Vanuit het bestuur: Wel of geen realisatie vernieuwbouwing?23 november 2021

Dinsdagavond was een spannende avond. Voor het Nederlands elftal én voor onze club. Is de vernieuwbouwing van ons clubhuis een realistisch plan, ja of nee?

De gemeente Maassluis besloot 16 november 2021 na een lang voortraject dat ons plan reëel en noodzakelijk is en de maximale subsidie voor ons beoogde vernieuwbouwplan te verstrekken. Samen met de eerder deze maand toegekende BOSA subsidie en subsidie vanuit Fonds Schiedam Vlaardingen, zijn daarmee belangrijke financiële puzzelstukken voor realisatie van het vernieuwbouwplan positief uitgevallen. 

De bouwcommissie en het bestuur zijn jarenlang bezig geweest met de voorbereidingen. Ze hebben jou tussentijds geïnformeerd en om jouw steun en input gevraagd. Dinsdag 30 november 2021 is het moment van de waarheid aangebroken: gaan we samen het vernieuwbouwplan realiseren, ja of nee? 


Het bestuur legt met bovengenoemde financiële toezeggingen vol vertrouwen het vernieuwbouwplan voor aan jou, en de overige leden, ter besluitvorming. 

Wie worden er verwacht?
Iedereen met stemrecht, oftewel:

  • Leden die per 1 juli 2021 15 jaar of ouder zijn.
  • Eén ouder/wettelijk vertegenwoordiger van leden die per 1 juli 2021 nog geen 15 jaar waren.

Het streven vanuit het bestuur is dat minimaal 20 procent van onze leden een geldige stem uitbrengt! En we hopen natuurlijk op véél meer dan 20 procent. 
Gezien de aard van het gevraagde besluit en de consequenties voor de toekomst van CKC, vindt het bestuur het essentieel dat een besluit over het al dan niet uitvoeren van het vernieuwbouwplan, wordt genomen door een representatief deel van onze leden.
De vernieuwbouwing is een project die we alleen samen tot een succes kunnen maken. Daarvoor is ook jouw inzet en stem van groot belang. Mobiliseer jouw c.k.c. vrienden, ouders en teamleden om erbij te zijn en je in het plan te verdiepen. 


Wat wordt er van je verwacht?

Deelname en/of stemmen ter besluitvorming over het al dan niet uitvoeren van het vernieuwbouwplan op een online buitengewone algemene vergadering. Conform de statuten moet minimaal tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen positief zijn voor akkoord.
Praktische informatie over deelname aan de online vergadering (link) en het digitaal stemmen (format) volgt per mail. 


Wanneer is de online buitengewone algemene vergadering?
Op dinsdag 30 november 2021 om 20:00 uur, zoals op 1 november 2021 via de Punt Uit aangekondigd. De link waarmee je kan deelnemen aan de online vergadering ontvang je t.z.t. per mail. 


Hoe kan ik mij voorbereiden op de vergadering?
De agenda en stukken ter voorbereiding op deze historische stemming zijn naar jou gemaild, op het mailadres dat bij onze ledenadministratie bekend is. Lees deze stukken door en deel jouw vragen en gedachtes met het bestuur via het vragenformat. Jij bepaalt mede de toekomst van CKC! 

·  Heb je géén mail ontvangen met de stukken ter voorbereiding van de algemene vergadering? Of kom je er niet uit? Geen paniek. 
Mail je vraag naar secretaris@ckcmaassluis.nl 


Waarom de vergadering niet uitstellen, zodat het live kan in de kantine?
 
Door de aangescherpte coronamaatregelen moet deze historische stemming noodgedwongen online plaatsvinden. Dit betreuren wij als bestuur. Juist omdat het zo’n groot onderwerp is waarmee veel geld is gemoeid. Echter is uitstel van de vergadering géén optie. Door de eventuele opdracht aan aannemer De Haas, conform eerder besluit van de ALV op 17 oktober 2021, vóór 1 december te verstrekken ontlopen we (deels) de extreme stijging van kosten aan bouwmaterialen. 


Je kan er echt niet bij zijn, maar je wilt wel graag jouw stem uitbrengen?! Dat kan!
 
We gaan ervan uit dat je je uiterste best doet om bij de vergadering aanwezig te zijn, zodat we met elkaar van gedachte kunnen wisselen. En iedereen een weloverwogen beslissing kan nemen.  

Maar we begrijpen ook dat het altijd kan zijn, dat je wel alle stukken doorneemt en je vragen gedachtes deelt/bespreekt met het bestuur, maar dat het simpelweg niet lukt om aanwezig te zijn.  

Wij vinden het belangrijk dat jij ook dan jouw stem kan uitbrengen. Het gaat er uiteindelijk om dat het bestuur weet of de leden van onze club achter het vernieuwbouwplan staan ja/nee. Daarom is het vanaf zondag 28 november mogelijk om vooraf jouw stem uit te brengen via een digitaal stemformat. Dit format wordt t.z.t. per mail met jou gedeeld.


Kan je niet aanwezig zijn en wil je ook niet stemmen? 

We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar mocht het zo zijn, meld je dan uiterlijk zaterdag 27 november 2021 af via secretaris@ckcmaassluis.nl met als onderwerp Aanwezigheid BAV.

Tot dinsdag 30 november! 

Namens het bestuur en de bouwcommissie, 

Secretaris
Maartje Doesburg

SponsorKliks

Help Maassluis door online te kopen aankopen te doen via SponsorKliks. Weet je niet hoe dit werkt? Klik hier voor meer informatie.

s
Feedback