Koningsnacht Silent Disco is terug! - Meer info

nieuwsoverzicht

Van het bestuur22/11/2023

De Algemene Vergadering (AV) ligt al weer enkele weken achter ons. Maartje en Mariëlle hebben afscheid genomen van het Bestuur en Sandra is sinds de AV als interim secretaris aangetreden.

Op de AV van 11 oktober jl waren rond de 40 leden aanwezig. Dat is wel eens minder geweest en het Bestuur kijkt dan ook tevreden terug op de AV. Wel blijkt de AV nog steeds een hoge drempel voor jongere leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden. Begrijpelijk, maar ook jammer, want wij als vereniging horen graag vanuit de verschillende doelgroepen hun mening over bepaalde zaken die richting geven aan onze vereniging.

PSZ/BSO

Het belangrijkste thema was de Peuterspeelzaal (PSZ)/buitenschoolse opvang (BSO) te starten door Un1ek in onze kantine. Vanuit de aanwezigen veel vragen rondom dit thema en allemaal terechte en begrijpelijke vragen.

De antwoorden op deze vragen zijn er wel, maar waren nog verre van concreet, waardoor de AV het besluit heeft genomen nog geen akkoord te geven voor de start van de PSZ/BSO. Wel heeft het gesprek rondom de PSZ/BSO direct geleid tot het vormen van een werkgroep van leden en ouders van leden om input te leveren op de gestelde vragen door de AV.

Deze werkgroep bestaat uit Mart & Martha van der Gaag, Edwin Sonneveld, Peter Vellekoop, Tamara van der Vaart, Gerda van Buren, Anja van Baalen en Arjan Vermaas. Top dat jullie je hebben aangemeld! Deze werkgroep gaat aan de slag met de vragen en wat de PSZ/BSO concreet betekent voor onze vereniging. Wordt vervolgd!

Invulling nieuw Bestuur

Dit blijft voor het Bestuur een actueel onderwerp tot 1 april 2024. Er zijn reeds verschillende mensen benaderd (+/- 35! inmiddels) en na de AV heeft Thijs Kempke zich gemeld om eens mee te kijken wat er eigenlijk allemaal gebeurt in het Bestuur. Zo kan hij een beeld vormen of een rol in het Bestuur hem zou passen.

Wil jij dat ook? Een kijkje in de keuken van het Bestuur? App of mail naar mij, Dorine of Sandra. Leeftijd is een getal, dus denk ik niet: ik ben te jong (of te oud).

We hebben een 3 tal leden die vergaande interesse hebben in een rol in het Bestuur, maar willen definitief instappen, zodra bekend is wie de rol van voorzitter gaat invullen. Heel logisch, want het is niet vanzelfsprekend dat je met iedereen kan en wil samenwerken.

Denk jij kan ik dat wel voorzitter zijn? Dat kost vast heel veel tijd?

Natuurlijk moet je bepaalde competenties hebben om een dergelijke rol in te vullen, maar je kunt in deze rol juist heel veel leren in hoe je aanstuurt en hoe je zaken moeten aanpakken en welke zaken je niet moet aanpakken! Je kunt echt iets in gang zetten en zo je meerwaarde voor de vereniging en de maatschappij leveren. Het is leuk en leerzaam en ja soms ook moeilijk.

Tijd kost het altijd. Maar als ik kijken wij als vereniging nu georganiseerd zijn, kost het trainen geven aan een team vaak meer tijd! Bovendien kunnen je veel in je eigen tijd organiseren en vergadert het bestuur via teams. Dat is efficiënt scheelt tijd en oppas in sommige situaties!

Dus: wil jij eens sparren over deze rol? Stuur mij een appje (0621235237)

Alcoholbeleid en feestjes

Nix onder 18. Ook c.k.c. Maassluis staat achter deze regel. Alleen dat de regel soms moeilijk te handhaven is, bleek ook tijdens het laatste feestje van de SNAC.

Het bestuur heeft daarom in overleg met de SNAC en de managers besloten in ieder geval tot het einde van het seizoen alleen nog 18+ feesten te organiseren zodra er alcohol geschonken mag worden.

Wat speelt er momenteel in de commissies?

Er speelt altijd heel veel binnen onze vereniging. Veel zaken gaan goed: Geeft dit aan elkaar terug in de vorm van een compliment!

Maar er kunnen altijd dingen beter: Pak de telefoon en meldt dit bij de juiste persoon!

Accommodatie (Arjan Vermaas)

· De nieuwe WC-bordjes hangen.

· In de kantine komt een rails om vlaggetjes en slingers op te hangen.

· Het grote welkomsdoek wordt binnenkort aan de buitenkant opgehangen.

· Er wordt gewerkt aan een plan voor een nieuw materiaalhok midden op het veld.

Evenementen (Anja van Baalen)

· Het vrijwilligersfeest was zeer geslaagd. Leuk opgezet en voor iedereen was er iets te doen! Compliment aan de organisatie, die samen met ongeveer 30 vrijwilligers organiseerde.

Ook een dankwoord aan Marry van Onselen, die een bijdrage van haar werkgever schonk aan het goede doel: Het vrijwilligersfeest van c.k.c. Maassluis!

· Er staan voor binnenkort weer een aantal evenementen op de agenda voor de verschillende doelgroepen binnen onze club. Hou de website in de gaten!

· Voorbereidingen voor koningsnacht en koningsdag zijn weer in volle gang!

· Gezocht: 4 (ouders van) leden die de koningsdagloterij willen organiseren. Draaiboek ligt klaar. Meld je bij Anja!

Jeugdbestuur (Denise Joppe)

· De eerste thuiswedstrijd met leuke sfeerelementen georganiseerd door het jeugdbestuur zit erop! Zeer geslaagd!

· Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk feest met omliggende korfbalverenigingen voor de B en A jeugd!

Korfbalzaken (Lennard van der Vaart)

· De evaluatiegesprekken over de externe trainer gaan starten.

· Chef Ballen! Sinds deze week is het verzoek aan alle teams vanaf de C gedan om een Chef Ballen aan te stellen. 1 persoon die verantwoordelijk is dat alle ballen na de training weer opgeruimd worden en na een uitwedstrijd ook weer mee terugkomen. Echter elk lid is verantwoordelijk voor de ballen!

· Verzetten van wedstrijd in de zaal: vanuit Korfbalzaken willen we zo min mogelijk wedstrijden verzetten en zeker niet als andere teams daar de dupe van zijn.

PR&C (Henne Bloem)

· Om de communicatie binnen de club te verbeteren wordt gewerkt aan een community appgroep om berichten van de website te delen om het bereik te vergroten.

Leden & Vrijwilligers (Jacqueline Wijnhorst)

· Voor het eerst volgende overleg inventarissen de commissies de vacatures en maken zij de taken concreet. Begin februari zal de commissie Leden & Vrijwilligers weer met een stand in de sporthal staan om vrijwilligers te werven; wil jij aansluiten bij een commissie? Of wil je liever projectmatig aan de slag? Voor iedereen is er iets te doen. Vele handen maken ligt werk! Doe vooral wat je leuk vindt!

· Gezocht wordt nog naar een nieuwe manager Leden & Vrijwilligers per 1 juli 2024!

Sponsorcommissie (Vacant)

· Hoewel we geen Kartrekker (manager) hebben voor de sponsorcommissie gebeurt daar veel. Tjerk Bloem heeft zich na de oproep op de AV aangemeld als lid van de sponsorcommissie. Meer handjes zijn welkom om te zorgen dat wij de relatie met de sponsors kunnen onderhouden en het aantal sponsors kunnen uitbreiden.

Samengevat zijn wij een actieve vereniging waar veel gebeurt door veel vrijwilligers! Gaaf om te zien! Laatst was ik op een bijeenkomst vanuit de Gemeente over het werven van vrijwilligers. Mijn conclusie: wij doen het als vereniging op dit onderdeel best goed! Natuurlijk hebben we altijd vrijwilligers tekort, maar overall draaien we goed!

Het einde van het jaar 2023 nadert snel. Geniet van deze mooie tijd met familie en vrienden!

Namens het bestuur en de managers,

Martijn van der Wees

Voorzitter c.k.c. Maassluis

SponsorKliks

Help Maassluis door online te kopen aankopen te doen via SponsorKliks. Weet je niet hoe dit werkt? Klik hier voor meer informatie.

s
Feedback