nieuwsoverzicht

Afbouw kantine04/12/2022

De werkzaamheden van de afgelopen twee weken:

– Kantine
– Kozijnen en vloeren zijn afgeplakt door Martha, Mart, Theo, Marja, Edwin en Arjen zodat er geschilderd kon worden.
– Schilderen van de diverse wanden in de kantine: in het weekend van 3 en 4 december zijn de wanden van het jeugdhonk, de kinderhoek en het halletje naast de keuken in de verf gezet door Marga en Mart.
– Apparatuur die tegen de keukenwand stond, is verplaatst naar voren zodat achter de bar geschilderd kan gaan worden.
– De defecte koeler voor de limonade flesjes is afgevoerd.

Commissiekamer

  • Met dank aan Marty en Peter zijn de commissie kamerwanden voorzien van twee verflagen.

Keuken

  • In de keuken is de wand rondom het luik voor een tweede maal in de witte verf gezet door Theo. De stellingen zijn weer teruggezet en ingericht.

Buitenzijde Kantine
– Rob Nijssen heeft diverse kozijnen van deuren en ramen aan de buitenzijde van de kantine voorzien van een grondlaag en een 1st laklaag.

De plannen voor de komende weken:

Kantine:

· Keukenwand a.s. dinsdagavond 6-12 door Edwin zwart schilderen.

· De betimmering van het keukenluik zal door Peter en Marty op gepakt worden.

· De volgende grote klus die moet gaan plaats vinden, is dat het plafond voorzien moet worden van een zwarte kleur.

· Hiervoor moet wel eerst de bedrading van de speakers getrokken worden vanaf het bargedeelte naar de vierhoeken van de kantine.

· Gezien de dalende temperatuur gaat Rob verder in de kantine om de kozijnen en raampartijen in de grond – en aflak te zetten. De raampartij t.b.v. de toekomstige kinderspeelhoek gaat als eerste in de kantine aangepakt worden evenals de kozijnen van de deuren van de keuken.

Commissiekamer

Als restpunt van de bouwer is helaas de vloer van de commissie kamer niet helemaal goed en dient opnieuw gelegd te worden. Dit vindt plaat op woensdag 7 en donderdag 8 December.

Deze ruimte mag dan niet belopen worden tot 13 december 17.00 uur.

Verzoek:

1) Wie kan ons helpen?: In verband met transport van meubels zoeken wij een Chauffeur/vrachtwagen combinatie.

2)Er van uitgaande dat het schilderwerkzaamheden aan de wanden van het jeugdhonk en kinderspeelplaats ca 10 december gereed zijn, zou het fijn zijn wanneer de jeugdhonk commissie en Joyce van Berkel de plannen voor de inrichting van deze twee ruimten gereed zouden hebben.

Dit overzicht is zeker niet volledig , door verschillende mensen zijn reeds veel plannen en werkzaamheden opgestart. We zullen jullie blijven informeren omtrent de voortgang en eventuele werkzaamheden waarbij we extra handjes nodig zullen hebben zoals:

· realisering bar.

· het plaatsen van de zonnecellen op het dak.

Zijn er nog vragen of opmerkingen, dan horen wij het graag.

Arjan / Harry

SponsorKliks

Help Maassluis door online te kopen aankopen te doen via SponsorKliks. Weet je niet hoe dit werkt? Klik hier voor meer informatie.

s
Feedback